Geborgde Werkwijze

Verantwoorde alcoholverkoop is voor THEWAYOFSAKE.NL erg belangrijk. THEWAYOFSAKE.NL levert geen alcohol aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe door THEWAYOFSAKE.NL invulling wordt gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij THEWAYOFSAKE.NL wordt geborgd vanaf het moment van bestellen online tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt tenminste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

  1. Hoe THEWAYOFSAKE.NL, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling tot en met de bezorging;
  2. Hoe THEWAYOFSAKE.NL er voor zorgt dat de werkwijze duidelijk en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van THEWAYOFSAKE.NL
  3. Hoe THEWAYOFSAKE.NL controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.
  1. Proces (conform artikel 5.2 lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Medewerkers zullen er bij het online aannemen van bestellingen op toezien dat geen alcohol wordt geleverd aan personen onder de achttien jaar door dit nadrukkelijk op de website aan te geven en de klant specifiek naar zijn/haar leeftijd te vragen tijdens het bestelproces. Alle medewerkers zijn hier bij teambijeenkomsten op gewezen.

Wij leveren bestellingen uitsluitend af nadat een leeftijdscheck d.m.v een legitimatiebewijs heeft plaatsgevonden door de bezorger. Alle zendingen worden voorzien van een indicatie “Leeftijdscheck 18+” waardoor de bezorger pas mag afleveren nadat de leeftijdscheck heeft plaatsgevonden en alleen op het adres van de klant.

De bezorger ziet een indicatie op het adreslabel en op zijn/haar scanner en zal om de zending te kunnen afleveren een leeftijdscontrole moeten uitvoeren. Dit gebeurt volgens het protocol van PostNL.

De bezorger vraagt bij aflevering om een identiteitsbewijs (conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet).

  1. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2 lid 1 onder c van het Alcohobesluit).

Medewerkers worden via teambijeenkomsten geïnformeerd over het te voeren beleid bij de verkoop van alcohol. Deze bijeenkomsten vinden enkele malen per jaar plaats of indien noodzakelijk tussentijds.

  1. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcohobesluit).

Met enige regelmaat, maar tenminste een maal per jaar zal het gehele proces en alle stappen opnieuw worden gecontroleerd. Indien daarbij blijkt dat er niet volgens de afspraken gewerkt wordt, zullen medewerkers of externe partijen hier op worden aangesproken en zullen de afspraken onmiddellijk worden aangepast.

Voor de periodieke bijeenkomsten en in ieder geval bij tussentijdse veranderingen zal de bedrijfsleiding de situatie evalueren en indien nodig actualiseren waarna alle betrokken medewerkers en/of externe partijen geïnstrueerd zullen worden.